สายด่วน

ร้องเรียน แจ้งเบาะแสด้านแรงงาน ที่โทรศัพท์สายด่วน ๑๕๐๖ กด ๕

ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพกิจกรรม ลำปางสร้างสรรค์ ปันสุข @

 

รณรงค์เผยแพร่ความรู้ฯ การป้องกันยาเสพติดในสถานประกอบการ

กิจกรรมจิตรอาสา สรจ.ลำปาง

 

วีดีทัศน์ ลำปางปลายทางฝัน

...ประวัติศาสตร์อันยาวนาน..

...ธรรมชาติที่สวยงาม รอคุณอยู่ตรงนี้..

...ลำปาง..ปลายทางฝัน...

..เมืองในฝัน ของทุกคน...

                             (Cr.ททท ลำปาง)

 

 

  ก.แรงงาน สานสัมพันธ์ประชาคมอาเซียน ส่งเสริมความร่วมมือด้านแรงงานอย่างครบวงจร 
             พลตำรวจเอก สุวัฒน์ จันทร์อิทธิกุล ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน หัวหน้าคณะผู้แทนไทย พร้อมด้วย นายสุรเดช วลีอิทธิกุล รองปลัดกระทรวงแรงงาน และคณะ เข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 25 ( 25th ASEAN Labour Minister Meeting : 25th  ALMM) และการประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนบวกสาม ครั้งที่ 10 (10th  ASEAN Plus Three Labour Ministers Meeting : 10th  ALMM + 3) ระหว่างวันที่ 28 – 29 พฤศจิกายน 2561 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย

ข่าวประชาสัมพันธ์

Syndicate content

แบบสอบถามความคิดเห็นประชาชน

แบบสอบถามความคิดเห็นเพื่อประกอบการจัดทำ(ร่าง)อัตราค่าจ้างรายชั่วโมง สำหรับลูกจ้างผู้สูงอายุ 
เว็บไซต์แบบสอบถามออนไลน์ QR Code

https://www.surveycan.com/survey196144

 

Zero Tolerance

 

ข่าวกิจกรรม

Syndicate content

 

ค้นหาตำแหน่งงาน