สายด่วน

ร้องเรียน แจ้งเบาะแสด้านแรงงาน ที่โทรศัพท์สายด่วน ๑๕๐๖ กด ๕

วันพระราชทานธงชาติไทยครบรอบ 100 ปี

รัฐมนตรีมอบนโยบายการปฏิบัติราชการในปี 2561

พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ประชุมมอบนโยบายและทิศทางการปฏิบัติราชการในปี 2561 ณ ห้องประชุมจอมพล ป.พิบูลสงคราม ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน 2 ธ.ค.60

 

Syndicate content

ข่าวกิจกรรม

Syndicate content

ค้นหาตำแหน่งงาน