สายด่วน

ร้องเรียน แจ้งเบาะแสด้านแรงงาน ที่โทรศัพท์สายด่วน ๑๕๐๖ กด ๕

การเปลี่ยนแปลงนโยบายบริหารจัดการแรงงานต่างชาติในประเทศสิงคโปร์

“ประชารัฐรวมพลัง สร้างยุวแรงงาน”

รมว.แรงงาน Kick Off โครงการ “ประชารัฐรวมพลัง สร้างยุวแรงงาน”  จับมือสถานประกอบการ ส่งเสริมการมีงานทำให้นักเรียน นักศึกษาช่วงปิดเทอม เสริมสร้างประสบการณ์ทำงาน รองรับตลาดแรงงานในอนาคต

Syndicate content

ข่าวกิจกรรม

Syndicate content

ค้นหาตำแหน่งงาน