สายด่วน

ร้องเรียน แจ้งเบาะแสด้านแรงงาน ที่โทรศัพท์สายด่วน ๑๕๐๖ กด ๕

 

ภาพกิจกรรม ลำปางสร้างสรรค์ ปันสุข @

 

รณรงค์เผยแพร่ความรู้ฯ การป้องกันยาเสพติดในสถานประกอบการ

กิจกรรมจิตรอาสา สรจ.ลำปาง

 

วีดีทัศน์ ลำปางปลายทางฝัน

...ประวัติศาสตร์อันยาวนาน..

...ธรรมชาติที่สวยงาม รอคุณอยู่ตรงนี้..

...ลำปาง..ปลายทางฝัน...

..เมืองในฝัน ของทุกคน...

                             (Cr.ททท ลำปาง)

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

Syndicate content

แบบสอบถามความคิดเห็นประชาชน

แบบสอบถามความคิดเห็นเพื่อประกอบการจัดทำ(ร่าง)อัตราค่าจ้างรายชั่วโมง สำหรับลูกจ้างผู้สูงอายุ 
เว็บไซต์แบบสอบถามออนไลน์ QR Code

https://www.surveycan.com/survey196144

 

ตรวจราชการ กระทรวงแรงงาน

 

ข่าวกิจกรรม

Syndicate content

 

ค้นหาตำแหน่งงาน