การปฏิบัติช่วงผ่อนผัน พ.ร.ก.ต่างด้าวฯ

 

 

             การปฏิบัติช่วงผ่อนผัน พ.ร.ก.ต่างด้าวฯ

 

การปฏิบัติช่วงผ่อนผัน พ.ร.ก.ต่างด้าวฯ

1. มีใบอนุญาต แต่ผิดนายจ้าง - ดำเนินการได้ทันที

2. ผู้ที่ตรวจสัญชาติแล้วมี PASSPORT/CI/TD ซึ่งได้วีซ่าแล้ว แต่ไม่ได้มาขอ WORK PERMIT ภายใน 15 วัน - ดำเนินการได้ทันที

3. ลูกจ้างไม่มีใบอนุญาตทำงาน - นายจ้างพร้อมลูกจ้าง พบเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการให้ถูกต้องตามขั้นตอนระหว่างวันที่ 24 ก.ค.- 7 ส.ค. 2560

4. การนำเข้าตาม MOU - ดำเนินการได้ตามปกติ

ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1-10  สายด่วน 1694