.: การดำเนินงานศูนย์เฉพาะกิจเพื่ออำนวยการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว จังหวัดลำปาง

    

 

 
.....              วันที่ ๒๔กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดลำปาง เข้าร่วมประชุมหารือการดำเนินงานศูนย์เฉพาะกิจเพื่ออำนวยการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว จังหวัดลำปางและร่วมในพิธีเปิดทำการศูนย์รับแจ้งการทำงานของคนต่างด้าว จังหวัดลำปาง  ณ บริเวณพื้นที่สำนักงานพลังงานจังหวัดลำปาง ชั้น ๒ และสำนักงานจัดหางานจังหวัดลำปาง ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดลำปาง โดยมีนายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางให้เกียรติเป็นประธาน โดยศูนย์ฯ ได้เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา ๐๗.๓๐ น. เป็นต้นมา

....
 
 
 
 
   
   
 
ภาพข่าวโดย...สำนักงานแรงงานจังหวัดลำปาง