.: สำนักงานแรงงานจังหวัดลำปาง ออกให้บริการด้านแรงงานแก่ประชาชน ร่วมกับจังหวัดในโครงการ “จังหวัดลำปางเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐” ณ โรงเรียนบ้านหวด หมู่ ๒ ต.บ้านหวด อ.งาว จ.ลำปาง

วันที่: 
พฤหัสบดี, 2017, สิงหาคม 24 (ทั้งวัน)

 ...           วันนี้ ๒๔ ส.ค.๖๐ นางกัญจนาภรณ์ ไซกัล แรงงานจังหวัดลำปางมอบหมายให้นายเผด็จ ชมภูศรี นักวิชาการแรงงาน ร่วมกับเจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัด กระทรวงแรงงานและอาสาสมัครแรงงานจังหวัดลำปางออกหน่วยให้บริการด้านแรงงานแก่ประชาชน ร่วมกับจังหวัดในโครงการ “จังหวัดลำปางเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐” ณ โรงเรียนบ้านหวด หมู่ ๒ ต.บ้านหวด อ.งาว จ.ลำปาง โดยมีนายสุรพล บุรินทราพันธุ์ ปลัดจังหวัดลำปางเป็นประธาน ...
 

  

  
 
 
ภาพข่าวโดย สำนักงานแรงงานจังหวัดลำปาง