.: หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดลำปางและจังหวัดลำพูน รับการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

วันที่: 
พุธ, 2017, กันยายน 13 (ทั้งวัน)


...

   วันศุกร์ที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๐ นางกัญจนาภรณ์ ไซกัล แรงงานจังหวัดลำปาง พร้อมหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดลำปางและจังหวัดลำพูนร่วมต้อนรับ นางเพชรรัตน์ สินอวย ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงานพร้อมคณะในการตรวจราชการเพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานตามแผนการตรวจราชการฯประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ภาค ๑๐ จังหวัดลำปาง

...

 

  

  

  

 
ภาพข่าวโดย สำนักงานแรงงานจังหวัดลำปาง