.: สำนักงานแรงงานจังหวัดลำปางจัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ จังหวัดลำปาง ครั้งที่ ๓ / ๒๕๖๐

วันที่: 
พฤหัสบดี, 2017, กันยายน 21 (ทั้งวัน)

  

 
  

          วัที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐  เวลา ๐๙.๐๐ น.   สำนักงานแรงงานจังหวัดลำปาง ได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดลำปาง  ครั้งที่ ๓ / ๒๕๖๐  โดยมีคณะอนุกรรมการ ผู้แทนฝ่ายภาครัฐ , ฝ่ายนายจ้าง  และ ฝ่ายลูกจ้าง  เข้าร่วมการประชุม  เพื่อรับทราบแผนการดำเนินงาน  ติดตามสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจสังคม แรงงาน ของจังหวัด และประเทศ  โดยมีนางกัญจนาภรณ์ ไซกัลป์ แรงงานจังหวัดลำปาง  เป็นประธาน ในการประชุมครั้งนี้   ณ ห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดลำปาง  ชั้น  ๒  ศาลากลางจังหวัดลำปาง

 
   
   
   
 

ภาพข่าวโดย...สำนักงานแรงงานจังหวัดลำปาง