.: ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ร่วมกับและคณะผู้บริหาร ส่งมอบโล่และตรารับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี ๒๕๖๐

วันที่: 
พุธ, 2017, กันยายน 27 (ทั้งวัน)


...

          วันอังคารที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๐ นายสุวัฒน์  พรมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ร่วมกับนางกัญจนาภรณ์ ไซกัล แรงงานจังหวัดลำปางและคณะผู้บริหาร ส่งมอบโล่และตรารับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี ๒๕๖๐ ที่ได้รับมอบโดยรองนายกรัฐมนตรี นายวิษณุ เครืองาม ณ ตีกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน  ๒๕๖๐ที่ผ่านมา ให้กับเจ้าหน้าที่ประจำเคาน์เตอร์บริการประชาชนจังหวัดลำปาง ณ ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ลำปาง

...
 

  

  

  

 

 
ภาพข่าวโดย สำนักงานแรงงานจังหวัดลำปาง