ที่อยู่สำนักงาน

 

 

สำนักงานแรงงานจังหวัดลำปาง ศาลากลางจังหวัดชั้น 2 ถนนวชิราวุธดำเนิน ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52000
โทรศัพท์ 054-265058 สื่อสาร มท. 28551 IP PHONE 69520 โทรสาร 054-265059