ที่ตั้งศูนย์รับแจ้งการทำงานของคนต่างด้าว ที่ไม่มีเอกสารการจ้างงาน ทั่วประเทศ วันที่ 24 ก.ค.- 7 ส.ค.60

 

 

ศูนย์รับแจ้งการทำงานของคนต่างด้าวจังหวัดลำปาง  ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดลำปาง

 

ที่ตั้งศูนย์รับแจ้งการทำงานของคนต่างด้าว ที่ไม่มีเอกสารการจ้างงาน ทั่วประเทศ วันที่ 24 ก.ค.- 7 ส.ค.60

 

 

ตรวจสอบที่ตั้งศูนย์รับแจ้งการทำงานของคนต่างด้าว ที่ไม่มีเอกสารการจ้างงาน ทั่วประเทศ 

วันที่ 24 ก.ค.- 7 ส.ค.60  ได้ที่นี่

 

ที่ตั้งศูนย์รับแจ้งการทำงานของคนต่างด้าว ที่ไม่มีเอกสารการจ้างงาน ทั่วประเทศ  วั