Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดลำปาง

นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลําปางนำทีมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดลำปางลงพื้นที่ออกเยี่ยมสถานประกอบการจังหวัดลำปาง

pll_content_description

          วันพฤหัสบดีที่ 11 ก.พ.2564 เวลา 10.00 น. นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลําปาง นำทีมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดลำปาง ลงพื้นที่ออกเยี่ยมสถานประกอบการจังหวัดลำปาง ณ บริษัท มาเจสติคอุตสาหกรรมอาหาร จำกัด ประกอบกิจการแปรรูปพืชผัก ผลไม้ บรรจุในภาชนะ พบปะนายจ้าง/เจ้าของสถานประกอบการและลูกจ้าง เพื่อรับฟังปัญหา อุปสรรคในการดำเนินกิจการ และความต้องการความช่วยเหลือจากภาครัฐ โดยเน้นย้ำให้นายจ้าง/เจ้าของสถานประกอบการ พนักงานปฏิบัติตนตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน รวมทั้งการดูแลสุขอนามัยของตนเองในสภาวะการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้กับสถานประกอบกิจการ พร้อมทั้งมอบเจลล้างมือ และหน้ากากอนามัยทั้งนี้ได้มีการเชิญชวนนายจ้าง พนักงาน ลูกจ้างโหลดแอปพลิเคชั่น “หมอชนะ” เพื่อรู้ความเสี่ยงการติดเชื้อเมื่อเดินทางไปที่เสี่ยงใกล้คนเสี่ยง แอปฯ จะมีการแจ้งเตือน และใช้ “ไทยชนะ” ในการเข้าสู่สถานที่สาธารณะ เพื่อรู้ความเสี่ยงการติดเชื้อเมื่อเดินทางไปที่เสี่ยง จะแจ้งข้อมูลผ่าน SMS

TOP