Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดลำปาง

ประกาศประชาสัมพันธ์มือการยื่นขอรับเงินโกซี่ (GOSI) และการยื่นฟ้องร้องนายจ้างค้างจ่ายเงินเดือนของประเทศซาอุดีอาระเบีย

pll_content_description

ด้วยสำนักงานแรงงานในประเทศซาอุดีอาระเบีย จัดส่งคู่มือการยื่นขอรับเงินโกซี่ (GOSI) และการยื่นฟ้องร้องนายจ้างค้างจ่ายเงินเดือนของประเทศซาอุดีอาระเบีย จึงขอประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ที่เคยทำงานหรือทำงานอยู่ในประเทศซาอุดีอาระเบียทราบ

ไฟล์แนบ:

pll_file_name20200309191511359

ขนาด : 238.82 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้าง : 10 มี.ค. 2563
TOP