Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดลำปาง

ประกาศสำนักงานแรงงานจังหวัดลำปาง เรื่อง ยกเลิกการขอสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาเอกสารอื่นๆ ในการติดต่อราชการ

pll_content_description

                       ด้วยสำนักงานแรงงานจังหวัดลำปาง ขอประชาสัมพันธ์ประกาศสำนักงานแรงงานจังหวัดลำปาง  เรื่อง ยกเลิกการขอสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาเอกสารอื่นๆ ในการติดต่อราชการ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์สิทธิของประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ มาเพื่อทราบ

ไฟล์แนบ:

pll_file_nameพรบ.อำนวยความสะดวก

ขนาด : 88.17 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้าง : 7 เม.ย. 2563
TOP