Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดลำปาง

ร่วมประชุมคณะกรรมการประสานงานเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานการณ์โควิด – 19 ครั้งที่ 1/2565

pll_content_description

วันศุกร์ 6 พ.ค.2565 : 09.30 น. พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ประธานการประชุมคณะกรรมการประสานงานเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานการณ์โควิด – 19 ครั้งที่ 1/2565 ณ อาคารอเนกประสงค์ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (ศรีสมาน) ผ่านระบบ VCS โดยจังหวัดลำปาง นายสุรพล บุรนทราพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมเวียงละกอน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง ทั้งนี้ น.ส.ปาริชาติ สวนใจ แรงงานจังหวัดลำปาง มอบหมาย น.ส.สุพรรณี สืบกาสี นักวิชาการแรงงานชำนาญการ ร่วมประชุมพร้อมเพรียงกัน

TOP