Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดลำปาง

: สำนักงานแรงงานจังหวัดลำปางร่วมกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานฯ ออกให้บริการด้านแรงงานแก่ประชาชน ปี ๒๕๖๒ ณ ต.เสริมกลาง อ.เสริมงาม จ.ลำปาง

pll_content_description

  “เดินหน้าลำปาง สร้างสรรค์ ปันสุข” วันที่ ๗ มี.ค.๖๒ นางจารุณี เขมะรังษี แรงงานจังหวัดลำปาง มอบหมาย นายเผด็จ ชมภูศรี นักวิชาการแรงงาน ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน ออกให้บริการด้านแรงงานแก่ประชาชน ร่วมกับจังหวัดในโครงการ “จังหวัดลำปางเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒” ณ โรงเรียนบ้านโป้งน้ำรัอน ม.๑ ต.เสริมกลาง อ.เสริมงาม จ.ลำปาง โดยมี นายพินิจ แก้วจิตคงทอง  ปลัดจังหวัดลำปาง เดินทางมาเป็นประธานในงาน มีผู้เข้ารับบริการรับคำปรึกษาด้านแรงงาน และประชาสัมพันธ์ภารกิจหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานอย่างต่อเนื่อง

 

TOP