Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดลำปาง

.: สำนักงานแรงงานจังหวัดลำปางเข้าร่วมงานวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรี บรมราชวงศ์ ประจำปี ๒๕๖๐

pll_content_description

 

 ……                  วันที่ ๖ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๐  นางกัญจนาภรณ์  ไซกัล  แรงงานจังหวัดลำปาง พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัดลำปาง เข้าร่วมงานวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประจำปี ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง โดยมี นายสุวัฒน์   พรมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางเป็นประธาน…..
 
 
 
ภาพข่าวโดย…สำนักงานแรงงานจังหวัดลำปาง   
  
  
  
  
  
  
  
 
 
TOP