Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดลำปาง

: สำนักงานแรงงานจังหวัดลำปางและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานร่วมพิธีเปิดการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๘ ระดับภาค

pll_content_description

      “เดินหน้าลำปาง สร้างสรรค์ ปันสุข” วันที่ ( ๓ กรกฏาคม ๒๕๖๒) นางจารุณี เขมะรังษี แรงงานจังหวัดลำปาง หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน และส่วนราชการในจังหวัดลำปาง ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๘ ระดับภาค ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๐ ลำปาง โดยมีนายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในงาน

 

TOP