Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดลำปาง

สำนักงานแรงงานจังหวัดลำปาง ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และเจริญจิตตภาวนาพิธีบูชา พิธีสังเวย และพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองนครลำปาง ประจำปี ๒๕๖๒

pll_content_description

เมือวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ นางจารุณี เขมะรังษี แรงงานจังหวัดลำปาง ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และเจริญจิตตภาวนาพิธีบูชา พิธีสังเวย และพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองนครลำปาง ณ บริเวณศาลหลักเมือง หน้าศาลากลางจังหวัดลำปาง (หลังเก่า)ประจำปี ๒๕๖๒ โดยมีนายสุรพล บุรินทราพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในงาน
 

TOP