Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดลำปาง

หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดลำปาง และสถานประกอบการในจังหวัดลำปางร่วมมอบสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นในการปฏิบัติงานดับไฟป่า สนับสนุนเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานดับไฟป่าในพื้นที่จังหวัดลำปาง

pll_content_description

       เมื่อวันนี้ 3 ก.พ.63 ที่บริเวณมุขด้านหน้าศาลากลางจังหวัดลำปาง หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดลำปาง และสถานประกอบการในจังหวัดลำปาง ได้นำสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นในการปฏิบัติงานดับไฟป่า อาทิ น้ำดื่มสะอาด หน้ากากอนามัย เครื่อดื่มชูกำลัง/เครื่องดื่มเกลือแร่ ยา ถุงมือและถุงเท้าผ้า เป็นต้น เพื่อส่งมอบให้แก่ผู้ปฏิบัติงานดับไฟป่าในพื้นที่จังหวัดลำปาง โดยมีนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ในนามตัวแทนของจังหวัดลำปาง เป็นผู้รับมอบฯ ซึ่งจะส่งมอบให้แก่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง เพื่อจัดสรรและส่งมอบให้แก่เจ้าห  น้าที่ชุดปฏิบัติการดับไฟป่าต่อไป

     สำหรับการมอบสิ่งของในวันนี้ มีหลายหน่วยงานที่ร่วมสนับสนุน ประกอบด้วย สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำปาง มอบเครื่องดื่มชูกำลัง/เครื่องดื่มเกลือแร่ จำนวน 462 ขวด , สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำปาง มอบ หน้ากากอนามัย 250 ชิ้น ถุงมือผ้า 60 คู่ ผ้าเช็ดหน้า 120 ผืน , สำนักงานประกันสังคมจังหวัดลำปาง มอบ ถุงมือผ้า/ถุงเท้า 360 คู่ , สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 10 ลำปาง มอบ น้ำดื่มสะอาด 240 ขวด , ศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขต 5 มอบ เครื่องดื่มชูกำลัง/เครื่องดื่มเกลือแร่ จำนวน 144 ขวด , ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคเหนือ มอบ เครื่องดื่มชูกำลัง/เครื่องดื่มเกลือแร่ จำนวน 72 ขวด , บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด สาขาลำปาง มอบ น้ำดื่มสะอาด 1,500 ขวด , บริษัท บิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด สาขาลำปาง มอบ น้ำดื่มสะอาด 500 ขวด , บริษัท นอร์ธเทิร์น แอทไทร์ จำกัด มอบเสื้อแขนยาว จำนวน 82 ตัว , บริษัท ลำปางเสรีกรุ๊ป จำกัด มอบ เครื่องดื่มชูกำลัง/เครื่องดื่มเกลือแร่ จำนวน 96 ขวด น้ำดื่มสะอาด 120 ขวด
บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด สาขาลำปาง มอบน้ำดื่มสะอาด 300 ขวด , บริษัท อินทราเซรามิค จำกัด มอบน้ำดื่มสะอาด 500 ขวด , บริษัท อีซูซุลำปาง จำกัด มอบน้ำดื่มสะอาด 360 ขวด , โรงพยาบาลเขลางค์นคร-ราม มอบน้ำดื่มสะอาด 120 ขวด , ร้านน้ำดื่มไผททอง มอบน้ำดื่มสะอาด 240 ขวด , สภาอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง มอบน้ำดื่ม 60 ขวด หน้ากากอนามัย 240 ชิ้น ยาพาราเซตามอล 6 กล่อง และบริษัทเซ็นทรัลพัฒนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) สาขาลำปาง มอบถุงมือผ้า จำนวน 432 ชิ้น พร้อมบริษัทในเครือฯ (บริษัท TOPS ซุปเปอร์มาร์เก็ต มอบน้ำดื่มสะอาด 500 ขวด, โรบินสันลำปาง มอบน้ำดื่มสะอาด 480 แก้ว , และห้างไทวัสดุสาขาลำปาง มอบน้ำดื่มสะอาด 360 แก้ว)

จังหวัดลำปาง รับมอบสิ่งของสนับสนุนเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานดับไฟป่าในพื้นที่จังหวัดลำปาง
TOP