Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดลำปาง

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

ตารางข้อมูล

ชื่อเรื่องวันที่เผยแพร่

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดเหมาค่าใช้จ่ายในการนำเสนอผลงาน จำนวน 1 รายการ โดยเฉพาะเจาะจง ประจำปีงบประมาณ 2563

11 กันยายน 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาชุดการแสดง จำนวน 1 รายการ โดยเฉพาะเจาะจง ประจำปีงบประมาณ 2563

11 กันยายน 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างรถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ โดยเฉพาะเจาะจง ประจำปีงบประมาณ 2563

11 กันยายน 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 รายการ โดยเฉพาะเจาะจง ประจำปีงบประมาณ 2563

8 กันยายน 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยเฉพาะเจาะจง ประจำปีงบประมาณ 2563

8 กันยายน 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยเฉพาะเจาะจง ประจำปีงบประมาณ 2563

8 กันยายน 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 รายการ โดยเฉพาะเจาะจง ประจำปีงบประมาณ 2563

3 กันยายน 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน ก.ย. 2563 จำนวน 6 รายการ โดยเฉพาะเจาะจง ประจำปีงบประมาณ 2563

2 กันยายน 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยเฉพาะเจาะจง ประจำปีงบประมาณ 2563

31 สิงหาคม 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ โดยเฉพาะเจาะจง ประจำปีงบประมาณ 2563

31 สิงหาคม 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยเฉพาะเจาะจง ประจำปีงบประมาณ 2563

31 สิงหาคม 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยเฉพาะเจาะจง ประจำปีงบประมาณ 2563

31 สิงหาคม 2563
TOP