Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดลำปาง

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

ตารางข้อมูล

ชื่อเรื่องวันที่เผยแพร่

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาจัดทำเอกสารประกอบการอบรม จำนวน 1 รายการ โดยเฉพาะเจาะจง ประจำปีงบประมาณ 2563

24 สิงหาคม 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 1 รายการ โดยเฉพาะเจาะจง ประจำปีงบประมาณ 2563

24 สิงหาคม 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยเฉพาะเจาะจง ประจำปีงบประมาณ 2563

24 สิงหาคม 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ โดยเฉพาะเจาะจง ประจำปีงบประมาณ 2563

24 สิงหาคม 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 1 รายการ โดยเฉพาะเจาะจง ประจำปีงบประมาณ 2563

24 สิงหาคม 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง งานก่อสร้างงานจ้างปรับปรุงห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดลำปาง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

19 สิงหาคม 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ โดยเฉพาะเจาะจง ประจำปีงบประมาณ 2563

13 สิงหาคม 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน ส.ค. 2563 จำนวน 7 รายการ โดยเฉพาะเจาะจง ประจำปีงบประมาณ 2563

3 สิงหาคม 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุทำฝาย จำนวน 1 รายการ โดยเฉพาะเจาะจง ประจำปีงบประมาณ 2563

24 กรกฎาคม 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยเฉพาะเจาะจง ประจำปีงบประมาณ 2563

23 กรกฎาคม 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ โดยเฉพาะเจาะจง ประจำปีงบประมาณ 2563

22 กรกฎาคม 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยเฉพาะเจาะจง ประจำปีงบประมาณ 2563

20 กรกฎาคม 2563
TOP