Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดลำปาง

ก.แรงงาน จับมือซีพีเอฟ MOU รวมไทยสร้างชาติ ฟื้นเศรษฐกิจ ยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงาน

pll_content_description

          กระทรวงแรงงาน ร่วมกับ ซีพีเอฟ ลงนามความร่วมมือ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานที่ได้รับผลกระทบจากโควิด – 19 เพิ่มศักยภาพแรงงานในสาขาตามความต้องการและสอดคล้องกับตลาดแรงงาน ยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานให้มีความมั่นคงในการประกอบอาชีพ

          วันที่ 22 กันยายน 2563 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกระทรวงแรงงาน กับ CPF รวมใจสู้วิกฤต ณ ชั้น 30 อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ สีลม กรุงเทพฯ โดยมี นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ รองปลัดกระทรวงแรงงาน นายอดิเรก ศรีประทักษ์ ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงแรงงาน เข้าร่วมในครั้งนี้ด้วย โดย รมว.แรงงาน กล่าวว่า ผมมีความยินดีและรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่ได้มาเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานที่ได้รับผลกระทบจากโควิด – 19 ระหว่างกระทรวงแรงงานและบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ในวันนี้ กระทรวงแรงงาน ได้นำนโยบายของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ให้ความสำคัญกับการร่วมมือกับภาคเอกชนที่เข้มแข้งตามนโยบาย “รวมไทยสร้างชาติ” ของรัฐบาลเข้ามาดำเนินการโดยมีเป้าหมายที่จะผนึกกำลังจากทุกภาคส่วน มาร่วมกันวางแผนเพื่อกำหนดอนาคตประเทศไทยท่ามกลางสถานการณ์โควิด – 19 ที่ส่งผลกระทบถึงปัญหาแรงงานจากการเลิกจ้างของหลายบริษัท เกิดการว่างงานของแรงงานจำนวนมาก ตามมาด้วยปัญหาค่าครองชีพ และแนวโน้มการไม่มีงานทำของกลุ่มบัณฑิตจบใหม่ ที่จะเข้าสู่ตลาดแรงงานราว 4-5 แสนคน ดังนั้น การร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการช่วยกันแก้ปัญหาและร่วมกันขับเคลื่อนประเทศ จึงมีความสำคัญยิ่ง นับเป็นโอกาสอันดีที่เกิดความร่วมมือในวันนี้ ที่บริษัท จะเปิดรับสมัครนักศึกษาจบใหม่ถึง 28,000 อัตรา ซึ่งจะส่งผลให้แรงงานจบใหม่ของไทยมีงานทำในบริษัทที่มั่นคง และสามารถประกอบอาชีพที่ดี มีรายได้สม่ำเสมอ เป็นพื้นฐานด้านเศรษฐกิจอันเข้มแข็งของชาติ นอกเหนือไปจากการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานเพื่อยกระดับการเป็นผู้ประกอบการร้านอาหารให้ SMEs ที่บริษัทดำเนินการอยู่ ซึ่งช่วยสร้างความแข็งแรงให้ SMEs ไทยด้วย

นายสุชาติ กล่าวต่อว่า ภาระค่าครองชีพที่กระทบถึงแรงงาน เป็นอีกปัญหาหนึ่งที่ควรได้รับการแบ่งเบา การมอบคูปองส่วนลดพิเศษในการซื้ออาหารซึ่งเป็นปัจจัยสี่ของการดำรงชีพ ให้แก่ผู้ประกันตนทุกคน จึงจะเป็นอีกโครงการที่ช่วยแบ่งเบาภาระค่าครองชีพได้ในเวลาอันรวดเร็ว กระทรวงแรงงานต้องขอขอบคุณ “ชีพีเอฟ” ที่ให้ความร่วมมือดำเนินโครงการ รับสมัครพนักงานที่เพิ่งจบการศึกษา ยกระดับความรู้ให้ SMEs และยังมอบส่วนลดพิเศษช่วยค่าครองชีพแรงงานในระบบประกันสังคม ซึ่งทั้งหมดล้วนเป็นโครงการที่ดีที่จะช่วยลดผลกระทบให้แรงงานไทย เป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้อย่างยั่งยืน

+++++++++++++++++++++++

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

22 กันยายน 2563

ที่มา : https://www.mol.go.th/news/ก-แรงงาน-จับมือซีพีเอฟ-mou-รวมไทยสร้างชาติ-ฟื้นเศรษฐกิจ-ยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงาน/

TOP