Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดลำปาง

แบนเนอร์ สไลด์

ติดต่อเรา

นางจารุณี เขมะรังษี

นางจารุณี เขมะรังษี

แรงงานจังหวัดลำปาง
สำนักงานแรงงานจังหวัดลำปาง ศาลากลางจังหวัดชั้น 2 ถนนวชิราวุธดำเนิน ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52000

แผนที่ตั้ง

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ

ประกาศ

ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม

สถิติแรงงานจังหวัด

สถิติแรงงานจังหวัด

สถิติแรงงานจังหวัดลำปาง เดือนมีนาคม 60

pll_number_of_visitor ครั้ง เผยแพร่โดย 9 ม.ค. 2562

สถิติแรงงานจังหวัดลำปาง เดือนมกราคม60

pll_number_of_visitor ครั้ง เผยแพร่โดย 9 ม.ค. 2562
เรื่องที่น่าสนใจ

เรื่องที่น่าสนใจ

ภาพกิจกรรม

แบบสำรวจความพึงพอใจ

ความพึงพอใจต่อเว็บไซต์ใหม่
ความพึงพอใจต่อเว็บไซต์ใหม่
TOP