Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดลำปาง

แบนเนอร์ สไลด์

ติดต่อเรา

นางสาวปาริชาติ สวนใจ

นางสาวปาริชาติ สวนใจ

แรงงานจังหวัดลำปาง
สำนักงานแรงงานจังหวัดลำปาง ศาลากลางจังหวัดชั้น 2 ถนนวชิราวุธดำเนิน ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52000

แผนที่ตั้ง

ประกาศ

ประกาศ

วินัยข้าราชการพลเรือน

pll_number_of_visitor ครั้ง เผยแพร่โดย 30 เม.ย. 2563

ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม

สถานการณ์แรงงานไทย

สถานการณ์แรงงานจังหวัด

สถิติแรงงานจังหวัด

สถิติแรงงานจังหวัด

สถิติแรงงานจังหวัดลำปาง เดือนมีนาคม 60

pll_number_of_visitor ครั้ง เผยแพร่โดย 9 ม.ค. 2562

สถิติแรงงานจังหวัดลำปาง เดือนมกราคม60

pll_number_of_visitor ครั้ง เผยแพร่โดย 9 ม.ค. 2562

สถิติแรงงานจังหวัดลำปาง เดือนกรกฎาคม59

pll_number_of_visitor ครั้ง เผยแพร่โดย 9 ม.ค. 2562

สถิติแรงงานจังหวัดลำปาง เดือนมิถุนายน59

pll_number_of_visitor ครั้ง เผยแพร่โดย 9 ม.ค. 2562

สถิติแรงงานจังหวัดลำปาง เดือนพฤษภาคม59

pll_number_of_visitor ครั้ง เผยแพร่โดย 9 ม.ค. 2562
เรื่องที่น่าสนใจ

เรื่องที่น่าสนใจ

TOP