Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดลำปาง

ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง

ตารางข้อมูล

ชื่อเรื่อง วันที่เผยแพร่

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

25 มิถุนายน 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซ์้อขวดน้ำพลาสติก (ฝาสี สกรีนข้อความและโลโก้กระทรวงแรงงาน) เพื่อการประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12 ธันวาคม 2562
TOP