Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดลำปาง

ข่าวประชาสัมพันธ์

ก.แรงงาน ร่วมลงนาม แก้ไขปัญหาทุจริตการจ้างงานคนพิการ ...

ค่าตอบแทนรายชั่วโมง สำหรับผู้สูงอายุ ...

เผยแพร่คำสั่งสำนักงานแรงงงานจังหวัดลำปาง ...

กองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ ...

กระทรวงแรงงาน ‘สร้าง’ บุคลากร Multi-Tasking Skill สู่ยุคดิจิทัล 4.0 ...

TOP