Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดลำปาง

ข่าวประชาสัมพันธ์

Mol-Thailand

ซักซ้อมนำเสนอผลการดำเนินงานจังหวัด TO BE NUMBER ONE ระดับลงพื้นที่ ประจำปี ...

Mol-Thailand

ร่วมโครงการ “ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เยี่ยมหมู่บ้านยามบ่าย” ...

TOP