Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดลำปาง

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน

ตารางข้อมูล

หัวเรื่อง วันที่เผยแพร่

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มีนาคม 2564

1 เมษายน 2564

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กุมภาพันธ์ 2564

1 มีนาคม 2564

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มกราคม 2564

1 กุมภาพันธ์ 2564

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธันวาคม 2563

4 มกราคม 2564

64-014 จ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์

18 ธันวาคม 2563

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤศจิกายน 2563

1 ธันวาคม 2563

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ตุลาคม 2563

2 พฤศจิกายน 2563

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กันยายน 2563

30 กันยายน 2563

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน สิงหาคม 2563

31 สิงหาคม 2563

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กรกฎาคม 2563

31 กรกฎาคม 2563

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มิถุนายน 2563

30 มิถุนายน 2563

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤษภาคม 2563

31 พฤษภาคม 2563
TOP