Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดลำปาง

ประกาศสำนักงานแรงงานในประเทศซาอุดีอาระเบีย (กรุงริยาด) เรื่องข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการขอรับเงินประกันสังคมซาอุดีอาระเบียหรือเงินโกซี่ (GOSI)

pll_content_description

         ด้วยสำนักงานแรงงานในประเทศซาอุดีอาระเบีย (กรุงริยาด) ได้มีประกาศ เรื่อง ข้อเท็จริงเกี่ยวกับการขอรับเงินประกันสังคมซาอุดีอาระเบียหรือเงินโกซี่ (GOSI) ชี้แจงว่าการจ่ายเงินประกันสังคมซาอุดิอาระเบียหรือเงินโกซี่คืนแก่สมาชิกนั้น จะต้องจัดส่งเอกสารแก่สำนักงานประกันสังคมซาอุดีอาระเบียตามรูปแบบที่กำหนด หากสมาชิกรายได้มีสิทธิ ทางสำนักงานประกันสังคมซาอุดีอาระเบียจะจ่ายเงินคืนเพียงครั้งเดียว      โดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้มีสิทธิโดยตรง ดังนั้น จึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์เพื่อทราบ 

ไฟล์แนบ:

pll_file_name20200205162006454

ขนาด : 47.66 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้าง : 5 ก.พ. 2563
TOP