Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดลำปาง

ประกาศ รายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน สำนักงานแรงงานจังหวัดลำปาง และกำหนด วัน เวลา สถานที่ในการเลือกสรร การประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (การสอบข้อเขียน)

pll_content_description

ไฟล์แนบ:

TOP