Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดลำปาง

สนง.แรงงานจังหวัดลำปาง ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดฯออกให้บริการด้านแรงงานตามโครงการจังหวัดลำปางเคลื่อนที่ ในพื้นที่ อ.แม่พริก จ.ลำปาง

pll_content_description

          วันพฤหัสบดีที่ 25 มี.ค.2564 เวลา 08.00 น. น.ส.ปาริชาติ สวนใจ แรงงานจังหวัดลำปาง มอบหมาย นางสาวมยุรี ปัญญาแก้ว นักวิชาการแรงงานชำนาญการ นายเผด็จ ชมภูศรี นักวิชาการแรงงาน และนางศิรินาฎ ชมภูงาม เจ้าพนักงานธุรการ อาสาสมัครแรงงานในพื้นที่ อ.แม่พริก เข้าร่วมโครงการจังหวัดลำปางเคลื่อนที่ ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ เทศบาลตำบลแม่ปุ หมู่ 3 ตำบลแม่ปุ อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง โดยนำบริการสาธิตประกอบอาชีพอิสระ การทำขนมสาคูไส้หมูและข้าวเกรียบปากหม้อและประชาสัมพันธ์ภาระกิจงานหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน โดยมีว่าที่พันตรีอดิศักดิ์ น้อยสุวรรณรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางเดินทางมาเป็นประธานในงานดังกล่าว ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนในพื้นที่เข้ารับบริการ 107 ราย

TOP