Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดลำปาง

สนง.แรงงานจังหวัดลำปางร่วมกับหน่วยงานในสังกัดฯออกให้บริการด้านแรงงานตามโครงการจังหวัดลำปางเคลื่อนที่ อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง

pll_content_description

          วันนี้ (วันพฤหัสบดี 24 ธันวาคม 2563) น.ส.ปาริชาติ สวนใจ แรงงานจังหวัดลำปาง มอบหมาย น.ส.วราภรณ์ พ่วงสุข นักวิชาการแรงงานชำนาญการ นายเผด็จ ชมภูศรี นักวิชาการแรงงาน ร่วมกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดลำปาง และอาสาสมัครแรงงานในพื้นที่ อ.ห้างฉัตร ออกให้บริการด้านแรงงานตามโครงการจังหวัดลำปางเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สัน ต.แม่สัน อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง โดยมี นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานทั้งนี้ สนง.แรงงานจังหวัดลำปาง ได้สาธิตอาชีพการทำขนมเทียนแก้ว การทำน้ำสมุนไพรชาเชียงดา ให้ประชาชนผู้สนใจทราบและแจกจ่ายเพื่อเป็นช่องทางการประกอบอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ พร้อมทั้งให้คำปรึกษา แนะนำด้านแรงงาน และประชาสัมพันธ์ภารกิจหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน อย่างต่อเนื่อง มีผู้รับบริการกว่า 120 คน

TOP