Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดลำปาง

สนง.แรงงาน จ.ลำปางร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จ พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า

pll_content_description

          วันที่ 31 มีนาคม 2564 เวลา 08.00 น.น.ส.ปาริชาติ สวนใจ แรงงานจังหวัดลำปางมอบหมาย นางสาวสุพรรณี สืบกาสี นักวิชาการแรงงานชำนาญการและ นายเผด็จ ชมภูศรี นักวิชาการแรงงานร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน จังหวัดลำปาง เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะ เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า โดยมีนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีฯและนำข้าราชการพลเรือนร่วมวางพานพุ่ม เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระองค์ที่ทรงปกครองประเทศโดยทํานุบํารุงให้ชาติเข้มแข็งรุ่งเรือง มีส่วนร่วมในการบริหารราชการ รวมทั้งทรงควบคุมกิจการบ้านเมืองด้วยพระองค์เองมาตลอดรัชสมัยของพระองค์ ณ อาคารหอประชุมจังหวัดลำปาง ศาลากลางจังหวัดลำปาง

TOP