Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดลำปาง

สนง.แรนงงานร่วมกิจกรรมเกิจกรรมข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ จังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

pll_content_description

วันจันทร์ที่ 5 เม.ย. 2564 เวลา 07.00 น. นายจำลักษ์  กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานกิจกรรมเกิจกรรมข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ จังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วัดบุญวาทย์วิหาร พระอารามหลวง ตำบลหัวเวียง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้พุทธศาสนิกชนเข้าวัดปฏิบัติธรรม ทำบุญตักบาตร ฟังเทศน์ ในวันธรรมสวนะ (วันพระ) โดย นส.ปาริชาติ สวนใจ แรงงานจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดลำปาง ผู้แทน เข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน

TOP