Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดลำปาง

สำนักงานแรงงานจังหวัดลำปาง ประกาศรับสมัครงานบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ จำนวน 6 อัตรา

pll_content_description

ประกาศ !! รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ(สำนักงานแรงงานจังหวัดลำปาง) ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน จำนวน 6 อัตรา  เปิดรับสมัครตั่งแต่วันที่ 1 ก.ค.64-7 ก.ค.64 เป็นต้นไป

 

 

 

TOP