Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดลำปาง

สำนักงานแรงงานจังหวัดลำปาง ร่วมดำเนินโครงการจังหวัดลำปางเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

pll_content_description

    เมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ นางสาวปาริชาติ สวนใจ แรงงานจังหวัดลำปาง กระทรวงแรงงานจังหวัดลำปาง ร่วมกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดลำปาง และอาสาสมัครแรงงานในพื้นที่ อ.งาว ออกให้บริการด้านแรงงานในโครงการจังหวัดลำปางเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ณ ร.ร.แม่ฮ่างวิทยา หมู่ที่ ๔ ต.นาแก อ.งาว จ.ลำปาง โดยมี ว่าที่พันตรี อดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เดินทางมาเป็นประธานในงาน มีผู้เข้ารับบริการรับคำปรึกษาด้านแรงงาน และประชาสัมพันธ์ภารกิจหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน อย่างต่อเนื่อง

TOP