Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดลำปาง

สำนักงานแรงงานจังหวัดลำปาง เร่งให้การช่วยเหลือเยียวยาแรงงานฯที่เสียชีวิตจากโควิด-19 ในประเทศซาอุดีอาระเบีย

pll_content_description

         วันนี้ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดลำปาง และเจ้าหน้าที่ฯร่วมเดินทาง ไปยังบ้านเลขที่ ๒๕๑ หมู่ ๑ ตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ซื่งเป็นบ้านญาตินายถนอม เชื้อแดง แรงงานผู้ติดเชื้อโควิด-๑๙ และเสียชีวิต ณ กรุงริยาด ประเทศซาอุดิอาระเบีย ประเทศซาอุดิอาระเบีย เพื่อร่วมแสดงความเสียใจและให้กำลังใจแก่ญาติผู้เสียชีวิต ตามที่ นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้สั่งการให้แรงงานจังหวัดลำปางและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดลำปางลงพื้นที่ไปติดต่อญาติ เพื่อแจ้งข้อมูลให้ญาติทราบและให้กำลังใจแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิต ต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง  https://www.mol.go.th/news/จับกัง1-เสียใจแรงงานไทยติดโควิด-19-เสียชีวิตในซาอุฯ-สั่งหน่วยงานติดต่อญาติพร้อมช่วยเหลือ/

TOP