Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดลำปาง

แรงงานจังหวัดลำปาง ร่วมประชุมคณะทำงานบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน(กชช. 2ค) จังหวัดลำปาง

pll_content_description

วันที่ 15 กันยายน 2566 เวลา 09.30 น.นางสุวรา พงศ์ปัญญาเนตร แรงงานจังหวัดลำปาง ร่วมประชุมคณะทำงานบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน(กชช. 2ค) จังหวัดลำปาง โดยมีนายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมอาลัมภางค์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง

 

TOP