Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดลำปาง

ดาวน์โหลด

ทั่วไป

pll_file_nameคู่มือการปฏิบัติงานตามมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ขนาด : 5790.77 kb
สถิติการดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2019-02-03 21:38:23+07

pll_file_nameคู่มือการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการ ไทยนิยมยั่งยืน

ขนาด : 945.2 kb
สถิติการดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2019-02-03 21:36:19+07

pll_file_nameแบบฟอร์มการเขียนโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ

ขนาด : 29.05 kb
สถิติการดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2019-02-03 21:34:50+07

pll_file_nameข้อมูลแรงงานนอกระบบ ปี 2559

ขนาด : 236.48 kb
สถิติการดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2019-02-03 21:30:03+07

pll_file_nameคุณลักษะครุภัณฑ์โทรทัศน์, กล้องถ่ายภาพนิ่ง, เครื่องถ่ายเอกสาร

ขนาด : 619.39 kb
สถิติการดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2019-02-03 21:26:10+07
TOP